ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ γιά το Κυλικείο του Γυμνασίου Σκάλας

ση0001